semak STATUS simkad

sim dengan pangkal

  • i , j , s & u ~ sim "projek tinggal", hanya dijual kepada user sahaja @ for user only (sim diletak di pelbagai kedai, sudah upload ke sistem, untuk user terus buat eKYC)

  • h, d, c, n & t ~ sim dijual kepada user atau dealer (sim belum upload, dealer boleh beli untuk daftarkan user mereka secara berdepan atau eKYC)


terminologi

  • UO = For User Only (simkad hanya boleh dijual kepada pengguna sahaja)
  • eKYC @ Electronic Know Your Customer (proses sahkan identiti bakal pengguna sim secara digital, dimana pengguna perlu buat pendaftaran simkad secara "self register" menggunakan apps yang disediakan pihak telco, untuk aktfikan sim yang dibeli)
  • Dealer (agen yang beli sim bagi pihak pengguna @ client mereka)
  • User / Client (pengguna yang beli sendiri sim tanpa melalui agen untuk guna sendiri sim tersebut)
  • Sim Owner (pemilik sim yang jual sim mereka melalui platform kami kepada dealer atau user)